Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Modrzewski

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej

Numer zamówienia: 1

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Siedziba Welskiego Parku Krajobrazowego, Jeleń 84

Przedmiotem zamówienia jest: