Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Modrzewski

Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego

Numer aktu: 140

Rodzaj aktu: Rozporządzenia Wojewody

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: