Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Modrzewski

Uchwała Nr IX/22/15 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r w sprawie nadania statutu Welskiemu Parkowi Krajobrazowemu

Numer aktu: IX/222/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: