Ogłoszono przez Marcin Modrzewski | wersja archiwalna

Rada Welskiego Parku Krajobrazowego

Rada Welskiego Parku Krajobrazowego powołana została Uchwałą Nr 59/778/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2012 r. z późn. zmianami (Uchwała Nr 60/667/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r.) na kadencję trwającą 5 lat.

 

 

Członkowie Rady Welskiego Parku Krajobrazowego:

 

 1. Magdalena Anczykowska – przedstawiciel praktyki;
 2. Jacek Folborski – przedstawiciel praktyki;
 3. dr Dariusz Gałązka – przedstawiciel nauki;
 4. Krzysztof Groblewski – przedstawiciel Gminy Płośnica;
 5. dr Mirosław Grzybowski - przedstawiciel nauki;
 6. Lucyna Koprowska – przewodnicząca Rady, przedstawiciel nauki;
 7. Kazimierz Kordecki – przedstawiciel praktyki;
 8. Michał Kosowicz - przedstawiciel praktyki;
 9. dr Marek Kowalski – przedstawiciel organizacji ekologicznych;
 10. Anna Marek – przedstawiciel Gminy Rybno;
 11. Teresa Nowakowska – przedstawiciel Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 12. Maciej Operacz - przedstawiciel nauki;
 13. Maciej Krzysztof Sitarek – przedstawiciel Gminy Lidzbark;
 14. Mirosław Szczepański - przedstawiciel praktyki;
 15. Tomasz Szczepański – przedstawiciel Gminy Grodziczno;
 16. Monika Wasilewska-Śliwińska – przedstawiciel Gminy Lidzbark;
 17. prof. dr hab. inż. Wiesław Wiśniewolski – przedstawiciel nauki;
 18. dr inż. Hanna Wiśniewska – przedstawiciel Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 19. prof. dr. hab. Wojciech Wysota – przedstawiciel nauki;
 20. dr hab. Tomasz Załuski, prof. UWM – przedstawiciel nauki.