Ogłoszono przez Marcin Modrzewski

Pomniki przyrody

  W granicach Welskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele pomników przyrody.Zdecydowaną większość wśród naszych pomników przyrody stanowią pojedyncze drzewa - dominują: lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Najokazalszy okaz lipy drobnolistnej rośnie w Rybnie, spośród dębów szypułkowych aż 7 rośnie w Kostkowie. Na szczególną uwagę zasługuje także grusza pospolita w Wąpiersku ponieważ utarło się, że pomnikami najczęściej zostają takie drzewa jak dęby, lipy, czy też sosny i mało kto zwróciłby uwagę na drzewa owocowe. W Parku są także dwie aleje pomnikowe. W Lidzbarku nad j. Lidzbarskim, którą tworzą głównie lipy oraz powołana w 2008 roku aleja w Prętkach w której dominują klony.
 
Pomnik przyrody: Grusza pospolita