Kategoria: Informacje ogólne

Ogłoszono przez Marcin Modrzewski | wersja archiwalna

O Parku

    Powierzchnia Welskiego Parku Krajobrazowego to 20 444 ha oraz 3895 ha otuliny, jest położony na płd.-zach. skraju województwa warmińsko-mazurskiego i terenie dwóch powiatów: działdowskiego i nowomiejskiego. Park znajduje się w granicach następujących gmin: Grodziczno (powiat nowomiejski) oraz Lidzbark, Rybno i Płośnica (powiat działdowski). Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski (wg J. Kondrackiego) leży w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji-Pojezierzy Południowobałtyckich, makroregionu-Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i mezoregionów-Garbu Lubawskiego i Równiny Urszulewskiej. Natomiast pod względem administracyjnym obszar Welskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w całości w województwie warmińsko-mazurskim

   Siedziba Welskiego PK w Jeleniu

   Welski Park Krajobrazowy w skrócie WPK lub Welski PK utworzony został w 1995 roku dla ochrony krajobrazu i przyrody środkowego odcinka doliny rzeki Wel, łącznie z jeziorami, przez które przepływa, a także towarzyszącymi jej kompleksami leśnymi i użytkami rolnymi. Obszar wyróżnia się urozmaiconą, polodowcową rzeźbą terenu, z malowniczymi wzgórzami morenowymi pokrytymi lasami, polami i łąkami, pomiędzy którymi silnie meandruje rzeka Wel. Jej dolina, która na terenie Parku zatacza duże zakola, jest najbardziej atrakcyjnym elementem krajobrazu. Dzięki niewielkiej ingerencji człowieka zarówno kształt koryta rzeki, jak i jej dolina, pozostały prawie niezmienione, co jest rzadkością w skali kraju i Europy.

 

W siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego udostępnione są dwa muzea – Muzeum przyrody i muzeum etnograficzne im. Edwarda Klemensa, cieszące się dużą popularnością odwiedzin w ciągu roku, wśród odwiedzających region turystów jak i miejscowej ludności – głównie dzieci i młodzieży. Ponadto znajduje się tu ścieżka edukacyjna prezentująca typy budek lęgowych stosowanych w naszym kraju.

 

Muzea w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu są czynne w dni powszednie od godz. 9:00 do 15:00 i udostępniane zwiedzającym nieodpłatnie. Zorganizowane grupy proszone są o wcześniejszy kontakt - nr tel.: 23 698 10 36.

 

   Na terenie Parku znajduje się 13 większych jezior o zróżnicowanej powierzchni i głębokości, duża ilość małych jezior („oczek”) oraz stawów rybnych, z których największy kompleks liczy ok. 50 ha.

   Mapa Parku

  Lasy zajmują ponad 1/3 powierzchni Parku. Dominują bory mieszane i lasy mieszane. W bezodpływowych zagłębieniach wykształciły się zbiorowiska boru bagiennego oraz brzezina bagienna, na zboczach doliny Welu oraz rynien jeziornych występują zbiorowiska lasu grądowego, w tym lasy klonowo-lipowe, a w dolinie spotkać można łęgi i olsy.